ZASADY REKRUTACJI DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W WIERUSZOWIE

Zasady rekrutacji uczniów do SP nr 3 w Wieruszowie od 2018

SP-wniosek-o-przyjęcie-do-szkoły-dziecka-spoza-obwodu

SP-wniosek o przyjęcie do kLI. – obwód zał 2


Dzienniczek elektroniczny.

W razie problemów z logowaniem się do dzienniczka elektronicznego proszę kontaktować się z panią Beatą Nowojewską  na komunikatorze messenger lub na adres e-mail bepatry@poczta.onet.pl.


Informacja dla ósmoklasistów

Koronawirus – Egzamin ósmoklasisty