Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 3

im. Jana Pawła II w Wieruszowie

Podziękowanie

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 3 im Jana Pawła II w Wieruszowie pragnie serdecznie podziękować wszystkim rodzicom, którzy dokonali dobrowolnych wpłat na komitet rodzicielski.

Dzięki otrzymanym od Państwa środkom w bieżącym roku udało się nam Wspólnie już przeprowadzić:

– Mikołajki w ramach, których każdy uczeń naszej szkoły otrzymał słodki upominek

– Bal Karnawałowy dla uczniów naszej szkoły w tym DJ, pączki i oranżada dla każdego ucznia

– dofinansowanie zakupu nowych strojów dla chóru szkolnego

– dofinansowanie działalności szkolnego Kółka Teatralnego.

– wspólnie z Samorządem Uczniowskim zorganizowaliśmy imprezę integracyjną – Dzień Wiosny.

Z wyrazami szacunku

Rada Rodziców

 

Terminy egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2017/2018

18 kwietnia 2018 r. – egzamin z części humanistycznej z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie oraz z zakresu języka ‎polskiego,

19 kwietnia 2018 r. – egzamin z części matematyczno-przyrodniczej z zakresu przedmiotów przyrodniczych i z zakresu ‎matematyki,

20 kwietnia 2018 r. – egzamin z części z języka obcego nowożytnego.

 

Wywiadówki w roku szkolnym 2017/2018

Terminy wywiadówek:

17 maja 2018 r. (czwartek, podanie propozycji ocen).

Wszystkie wywiadówki odbywać się będą o godz. 18.00.