wyniki Gminnego Konkursu Literackiego(1)


Klauzula nauczanie zdalne SP3KOMUNIKAT !

Szanowni Państwo! Drodzy rodzice !

W związku z ogłoszonym w Polsce stanem epidemii koronawirusa oraz wejściem w dniu 31 marca 2020 roku Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

PRZYPOMINAMY!

Obowiązuje zakaz wychodzenia z domu osób do 18 roku życia bez opieki dorosłego. Tylko obecność rodzica, opiekuna prawnego lub kogoś dorosłego usprawiedliwia ich obecność na ulicy. Odpowiedzialność dopilnowania przestrzegania tego zakazu ciąży na rodzicach. Policjanci zwracają szczególną uwagę na przemieszczające się dzieci i młodzież. Wszelkie zmiany jakie zostały wprowadzone podyktowane są bezpieczeństwem nas wszystkich, dbałością o nasze zdrowie i życie. Respektujmy prawo, respektujemy zapisy obowiązujących ustaw oraz rozporządzeń – to nasze wspólne dobro.

                                                                                                                                           Komendant Powiatowy Policji

                                                                                                                                       w Wieruszowie

                                                                                   insp. Grzegorz Dzierzkowski

Wyk. 1 egz. D.P.ZASADY REKRUTACJI DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W WIERUSZOWIE

Zasady rekrutacji uczniów do SP nr 3 w Wieruszowie od 2018

SP-wniosek-o-przyjęcie-do-szkoły-dziecka-spoza-obwodu

SP-wniosek o przyjęcie do kLI. – obwód zał 2


Dzienniczek elektroniczny.

W razie problemów z logowaniem się do dzienniczka elektronicznego proszę kontaktować się z panią Beatą Nowojewską  na komunikatorze messenger lub na adres e-mail bepatry@poczta.onet.pl.


Informacja dla ósmoklasistów

Koronawirus – Egzamin ósmoklasisty