GODZINY DOWOZU I ODWOZU UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. JANA PAWŁA II W WIERUSZOWIE 

ROK SZKOLNY 2022/2023

Dowóz i odwóz uczniów w kierunku Pieczyska-Mieleszynek-Klatka.        

Opiekun: Marzena Sokołowska

Godzina DOWÓZ

Poniedziałek – piątek

Godzina ODWÓZ I
(po 6 godz. lekcyjnej)
Poniedziałek – piątek
Godzina ODWÓZ II
(po 8 godz. lekcyjnej)

Poniedziałek – piątek

7.10 Wieruszów (Sedal) 13.40 SP 1 Wieruszów 15.30 SP 1 Wieruszów
7.20 Mieleszynek 13.45 SP 3 Wieruszów 15.35 SP 3 Wieruszów
7.30 Klatka 13.50 SP Pieczyska 15.40 SP Pieczyska
7.35 SP Pieczyska 14.00 Klatka 15:50 Klatka
7.45 SP nr 3 Wieruszów 14.10 Mieleszynek 16.00 Mieleszynek
7.50 SP nr 1 Wieruszów 14.20 Wieruszów 16.10 Wieruszów

Dowóz i odwóz uczniów w kierunku

Polesie-Sopel-Kowalówka-Cieszęcin-Kolonia Osiek-Kowalówka-Osowa.

Opiekun: Anna Augustyniak

GODZ.

DOWÓZ

Godz.

ODWÓZ I

PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK

7.10 OSOWA 13.45 WIERUSZÓW-SP1 PKS
7.12 KOWALÓWKA PK(pos.48) 13.50 WIERUSZÓW-SP 3
7.17 KOLONIA OSIEK- PKS 13.55 POLESIE-PKS
7.20 CIESZĘCIN- PKS 14.00 SOPEL-PKS
7.25 KOWALÓWKA- PKS 14.05 KOWALÓWKA-PKS
7.30 SOPEL- PKS 14.10 CIESZĘCIN-PKS
7.32 POLESIE- PKS 14.15 KOLONIA OSIEK -PKS
7.4O WIERUSZÓW- SP3 14.20 KOWALÓWKA PKS (pos.48)
7.42/45 WIERUSZÓW- SP1 14.25 OSOWA

 

Godz.

ODWÓZ II

PONIEDZIAŁEK i PIĄTEK

GODZ.

ODWÓZ II WTOREK,ŚRODA,CZWARTEK

14.40 WIERUSZÓW-SP1 PKS 15.25 WIERUSZÓW-SP1 PKS
14.45 WIERUSZÓW-SP 3 15.30 WIERUSZÓW-SP 3
14.50 POLESIE-PKS 15.35 POLESIE-PKS
14.55 SOPEL-PKS 15.40 SOPEL-PKS
15.00 KOWALÓWKA-PKS 15.45 KOWALÓWKA-PKS
15.05 CIESZĘCIN-PKS 15.50 CIESZĘCIN-PKS
15.10 KOLONIA OSIEK -PKS 15.55 KOLONIA OSIEK -PKS
15.15 KOWALÓWKA PKS (pos.48) 16.00 KOWALÓWKA PKS (pos.48)
15.20 OSOWA 16.05 OSOWA