WF klasa 5,6 25.05 – 29.05 (4)

WF klasa 5,6 25.05 – 29.05 (3)

technika 6

WF klasa 5,6 25.05 – 29.05 (2)

grupy teatralne 5-8

Historia kl VI tematy

godz.wych 6b

muzyka, plastyka 6 25.05.2020 – 31.05.2020

geografia klasa 6 Temat Litwa i Białoruś

Biologia 6

ZADANIE Z INFORMATYKI – praca nr 5

WF klasa 5-6 25.05 – 29.05 (1)

chór 5-8

j. polski, 6b 25 – 29 maja 2020 roku

WF klasa 6 18.05 – 22.05 (4)

WF 18.05 – 22.05 (3) (3)

RELIGIA – klasa VI (18.-22.05) (1)

j. niemiecki kl. VI 13 -14 (1)

WDŻ kl.6b Temat (1)

WF 18.05 – 22.05 (2)

Historia kl VI tematy-1

godz. wych 6 b – 18.05.2020 – 24.05.2020

plastyka, muzyka 6 – 18.05.2020 – 24.05.2020

biologia 6

WF klasa 5,6 18.05 – 22.05 (1)

informatyka – Zasady tworzenia dokumentów tekstowych.

geografia klasa 6 Temat.Czechy i Słowacjadoc

WF klasa 5- 6 11.05 – 15.05 (4)

technika 6

geografia klasa 6 TematNiemcy

WF 11.05 – 15.05 (3)

grupy teatralne 5-8

RELIGIA – klasa VI (11.-15.05)

język polski kl.6b ( 13 – 19 maja 2020 roku)

Historia kl VI tematy

godzina wychowawcza kl.6 b (11.05.2020 – 18.05.2020)

muzyka, plastyka kl.6 (11.05.2020 – 18.05.2020)

biologia kl.6 (11.05.2020 – 18.05.2020)

WF 11.05 – 15.05 (1,2)

chór kl.5 – 8 (11.05.2020 – 18.05.2020)

WF 03.05-08.05(3,4)

kl. VI j.niem 7-12

WDŻ 4.05.- 8.05.2020

RELIGIA – klasa VI (04.-08.05)

Historia kl VI tematy

informatyka, kl.6 Praca nr 4

biologia, kl.6 4-8 maja

technika, kl.6 (27.04.2020 -08.05.2020)

WF klasa 03.05-08.05(1,2)

grupy teatralne, kl.1-8 (27.04.2020 -08.05.2020)

j.poski, kl 6b; 4-12 maja 2020r.

godzina wychowawcza kl 6 b (30.04.2020 – 08.05.2020)

religia Klasa VI – 27-30.04.

muzyka, plastyka, kl 6 (30.04.2020 – 08.05.2020)

geografia Klasa 6 Temat Turystyka

chor, kl 5-8(30.04.2020 – 08.05.2020)

Historia kl VI tematy

WDŻ Rodzina… 5b,6b

j.polski, kl.6b (27-30 kwietnia 2020r.)

matematyka kl.6

biologia, kl.6

WF klasa 5,6 27.04-30.04(1,2)

geografia klasa 6 TematEnergetyka

WF klasa 20.04 – 24.04 (3,4)

religia Klasa VI 22 kwietnia 2020r

WDŻ 20- 25. 04.2020

godz – wych 6b (23.04-30-04.2020r.)

muzyka,plastyka kl. 6 (23.04-30.04.2020r.)

WF 20.04 – 24.04 (2)

chór 5-8 (23.04-30.04.2020r.)

INFORMATYKA KLASA VI – PRACA NR 3

Język polski, klasa 6b (20 – 27 kwietnia 2020 r.)

biologia kl.6, 20-24kwietnia

WF klasa 20.04 – 24.04 (1)

j. niemiecki kl. VI – 6

WF klasa VI 17.04 Podstawowe przepisy TS

technika kl.6

klasa 6 Temat Francja- przemysł i usługi

grupy teatralne 6

RELIGIA – klasa VI (14-17.04.)

Historia kl VI tematy

WDŻ klasa 6b

WF klasa 6 15.04 – 17.04 (1,2)

godz.wych kl. 6b ( 15.04.2020r.)

j.polski kl. 6b (15.04-17.04.2020r.)

Muzyka,plastyka kl.6 (15.04-22.04.2020 r.)

chór ( 15.04-22.04.2020 r.) 5

RELIGIA – klasa VI

WF klasa 6 06.04 – 10.04 TS

j. niemiecki kl. VI – 5

WF klasa 6 06.04 – 10.04 (1,2)

biologia 6

j.polski, 6b ( 2- 8.04)

WF klasa 6 30.03 – 03.04 (3,4)

Historia kl VI tematy

geografia klasa 6 lekcja Francja

muzyka, plastyka kl. 6 cd

godz. wych 6b

chór 5,6,7,8

WDŻ -6b

RELIGIA – klasa VI

WF klasa 6 30.03 – 03.04 (1,2)

biologia kl 6

J.NIEMIECKI kl. VI – 3

j.polski 6b

WDŻ-1 6b

plastyka6

muzyka6

Historia kl VI tematy

godz.-wych 6b

RELIGIA – klasa VI

j.niemiecki kl. VI – 2

wf klasa 6

biologia kl6(2)

geografia 6 lekcja 3

technika6

grupy teatralne VI

PLASTYKA 6

J.ANGIELSKI 6

informatyka 5,6

GEOGRAFIA 6

Geografia 6a, 6b

Historia 6

biologia6

MUZYKA 6 B

J. NIEMIECKI kl. VI – 1

J.POLSKI – 6 b

INFORMACJA Z MATEMATYKI DLA VI-2