WYSOKOŚĆ POŻYCZEK DLA CZŁONKÓW MKZP PO

przy Szkole Podstawowej nr 3 w WIERUSZOWIE

 

 CZYNNI członkowie Kasy  (dwóch poręczycieli)
          
DO 12000 ZŁ – ILOŚĆ RAT: MAKSYMALNIE 20.

 

Dla czynnych członków Kasy (pracowników)  składających wniosek o pożyczkę poręczycielami mogą być tylko dwaj pracownicy czynni – członkowie Kasy.

 

EMERYCI  (dwóch poręczycieli)

                                                             DO 6000 ZŁ – ILOŚĆ RAT: MAKSYMALNIE 20,

Dla emerytów składających wniosek o pożyczkę poręczycielami mogą być:

a) dwaj pracownicy czynni – członkowie Kasy;

b) jeden pracownik czynny – członek Kasy oraz emeryt – członek Kasy;

c) dwóch emerytów – członków Kasy, których suma wkładów członkowskich

     równoważy wysokość pobieranej pożyczki.

 

  • EMERYCI  (bez poręczycieli)
    DO WYSOKOŚCI WKŁADU – ILOŚĆ RAT: MAKSYMALNIE 20,

 

DLA CZŁONKÓW MPKP WIERUSZÓW

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO MKZP (skan dwustronny format A5)

WNIOSEK MKZP PO o udzielenie pożyczki (skan dwustronny format A5)

STATUT MKZP PO w Wieruszowie.

Zał. do Statutu_WYKAZ placówek i instytucji zrzeszających członków na 01-04-2023