Kontakt do Inspektora Ochrony Danych:

iodwieruszow@gmail.com

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych w Szkole:

dla Uczniów i Rodziców