Informacja na temat podręczników dla uczniów

Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Wieruszowie

w roku szkolnym 2022/2023

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej

podręczniki i ćwiczenia będą zakupione przez szkołę i wypożyczone,

we wrześniu 2022 r. każdemu uczniowi

szkoły podstawowej.