Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Wieruszowie p. Paweł Malik i Przewodnicząca Otwartej Pracowni Uzdolnień „ASYMPTOTA” p. Czesława Knul informują, że 20 maja 2020r. w w/w szkole odbędą się Powiatowe Potyczki Matematyczne dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych. Dokładniejszych informacji może udzielić koordynator Leszek Wiorek.
Nauczyciele matematyki zainteresowani udziałem swoim uczniów w potyczkach matematycznych proszeni są o kontakt z koordynatorem leszekwiorek@wp.pl lub telefonicznie 602806788, w celu opracowania nowych list zadań dla każdej klasy, najpóźniej do końca listopada.
Dokładniejsze informacje nt. Potyczek Matematycznych 2020 będą umieszczone na stronie
www.gim1-wieruszow.pl w zakładce Potyczki Matematyczne.
 

REGULAMIN

INFORMACJA o POW-POT-MAT

ZGŁOSZENIE DO KONKURSU

ZADANIA PRZYGOTOWUJĄCE

SZKOŁA PODSTAWOWA

KLASA IV

KLASA V

KLASA VI

KLASA VII

KLASA VIII