WAŻNE

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Wieruszowie
w porozumieniu z Otwartą Pracownią Rozwijania Uzdolnień ASYMPTOTA informuje, że został odwołany konkurs „Powiatowe Potyczki Matematyczne”, który miał odbyć się 20 maja 2020 roku.
 
Jednocześnie zapraszamy do udziału w tym konkursie w następnym roku szkolnym.
 

 
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Wieruszowie p. Paweł Malik i Przewodnicząca Otwartej Pracowni Uzdolnień „ASYMPTOTA” p. Czesława Knul informują, że 20 maja 2020r. w w/w szkole odbędą się Powiatowe Potyczki Matematyczne dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych. Dokładniejszych informacji może udzielić koordynator Leszek Wiorek.
Nauczyciele matematyki zainteresowani udziałem swoim uczniów w potyczkach matematycznych proszeni są o kontakt z koordynatorem leszekwiorek@wp.pl lub telefonicznie 602806788, w celu opracowania nowych list zadań dla każdej klasy, najpóźniej do końca listopada.
Dokładniejsze informacje nt. Potyczek Matematycznych 2020 będą umieszczone na stronie
www.gim1-wieruszow.pl w zakładce Potyczki Matematyczne.
 

REGULAMIN

INFORMACJA o POW-POT-MAT

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

ZADANIA PRZYGOTOWUJĄCE

KLASA 4 cd.1  KLASA 4 L1  KLASA 4 L2  KLASA 4 L3 KLASA 4 L4

KLASA 5 cd L1 KLASA 5 cd L2 KLASA 5 L1 KLASA 5 L2 KLASA 5 L3 KLASA 5 L4

KLASA 6 cd L1 KLASA 6 L1 KLASA 6 L2 KLASA 6 L3

KLASA 7 cd L2 KLASA 7 L1 KLASA 7 L2

KLASA 8 – L 1 KLASA 8 – L 2 KLASA 8 – L 3