Rok szkolny 2017/2018

Skład Rady Rodziców

Przewodniczący Rady Rodziców – Jacek Górecki
Zastępca Przewodniczącego Rady Rodziców – Agnieszka Podyma
Skarbnik Rady Rodziców – Piotr Skórniak
Sekretarz Rady Rodziców – Barbara Moga
Członek Prezydium Rady Rodziców – Mariusz Góźdź
Członek Prezydium Rady Rodziców – Daria Błaszczyk
Członek Prezydium Rady Rodziców – Edyta Lewińska
Członek Prezydium Rady Rodziców – Karolina Domagała

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący – Maria Światła

Członek – Agnieszka Mempel – Bury

Członek – Agnieszka Domagała