Rok szkolny 2018/2019

Skład Rady Rodziców

Przewodniczący Rady Rodziców – Jacek Górecki
Zastępca Przewodniczącego Rady Rodziców – Agnieszka Podyma
Skarbnik Rady Rodziców – Piotr Skórniak
Sekretarz Rady Rodziców – Mariusz Góźdź
Członek Prezydium Rady Rodziców – Hubert Marchwiak
Członek Prezydium Rady Rodziców – Piotr Radziejewski
Członek Prezydium Rady Rodziców – Artur Żłobiński

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący – Maria Światła

Członek – Sylwia Wojcieszak

Członek – Katarzyna Zając-Sławska