Rok szkolny 2022/2023

Skład Prezydium Rady Rodziców

 

Rada Rodziców w składzie:

Przewodniczący – Natalia Wróbel           

Zastępca Przewodniczącego – Jacek Ajtner

Członkowie: Michał Morawski, Luiza Matuszek

Sekretarz- Mariusz Góźdź

Skarbnik – Piotr Skórniak