Rok szkolny 2020/2021

Skład Rady Rodziców

 

Rada Rodziców w składzie:

Jacek Górecki               –               Przewodniczący Rady Rodziców

Michał Morawski         –               Zastępca Przewodniczącego Rady Rodziców

Mariusz Góźdź              –               Sekretarz Rady Rodziców

Piotr Skórniak               –               Skarbnik Rady Rodziców

Luiza Matuszek             –               Członek Prezydium Rady Rodziców

Piotr Radziejewski       –               Członek Prezydium Rady Rodziców

 

Komisja Rewizyjna

Katarzyna Zając – Sławska   –    Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Ewa Miś     –      członek

Łukasz Osada    –   członek