Rok szkolny 2019/2020

Skład Rady Rodziców

 

Rada Rodziców w składzie:

Jacek Górecki                          –               Przewodniczący Rady Rodziców

Michał Morawski                     –               Zastępca Przewodniczącego Rady Rodziców

Mariusz Góźdź                         –               Sekretarz Rady Rodziców

Piotr Skórniak                         –               Skarbnik Rady Rodziców

Luiza Matuszek                        –               Członek Prezydium Rady Rodziców

Piotr Radziejewski                   –               Członek Prezydium Rady Rodziców

 

Komisja Rewizyjna

Marta Światła                          –               Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Sylwia Wojcieszak                   –               członek

Edyta Lewińska                        –               członek