Pod takim tytułem Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Wieruszowie realizuje projekt edukacji ekologicznej współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska                          i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Projekt zakłada realizację zagadnień z zakresu zanieczyszczenia powietrza w ramach zajęć, warsztatów tematycznych, wycieczek, doświadczeń z wykorzystaniem zakupionych środków dydaktycznych                     i konkursów.

Działania rozpoczęliśmy od wycieczki do Łodzi, w czasie której uczniowie klas II i  Va uczestniczyli w zajęciach warsztatowych przeprowadzonych w Ośrodku Działań Ekologicznych „Źródła” oraz zwiedzili Palmiarnię  Uczniowie kl. VI-VIII wzięli udział w zajęciach w Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej          w Rogowie.

Kolejnym przedsięwzięciem będzie konkurs plastyczny dla uczniów i przedszkolaków szkół i przedszkoli z gminy Wieruszów, do udziału w  którym serdecznie zapraszamy. 

Czyste powietrze – to jest to!