W piątek, 13 października  2017 r. w Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Wieruszowie odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej, połączona ze ślubowaniem klas pierwszych.

Przybyłych  gości, nauczycieli i uczniów powitał dyrektor szkoły – pan Paweł Malik, który złożył życzenia wszystkim pracownikom oraz podziękował nauczycielom za trud, serce i ogromny  wysiłek włożony w wychowanie i nauczanie młodzieży i dzieci. Następnie głos zabrali: ksiądz prałat – Henryk Orszulak, przewodniczący Rady Rodziców – Jacek Górecki, [ani Daniela Winkowska – emerytowana nauczycielka języka polskiego oraz Kazimierz Błaszczak – przewodniczący Wieruszowskiego Koła Astronomicznego, którzy także złożyli życzenia radości i satysfakcji z wykonywanej pracy nauczycielom i pracownikom szkoły. Uroczystość była również okazją do wręczenia Nagrody Burmistrza, którą została uhonorowana pani dyrektor – Beata Graczyk oraz licznych Nagród Dyrektora Szkoły. Niezwykle uroczystym i podniosłym momentem było pasowanie pierwszoklasistów, którzy od tego momentu stali się pełnoprawnymi członkami społeczności uczniowskiej.

Podniosła atmosfera, oprawa artystyczna oraz symboliczny moment pasowania, z pewnością na długo nie pozwolą wymazać z pamięci tej pięknej uroczystości. Chciejmy przez cały rok wyrażać swój szacunek do oświaty, która kształtuje społeczeństwo, od najmłodszych lat życia wypracowuje poczucie wspólnoty, odwagę i chęć zdobywania rozległej wiedzy.

DEN