W zakładce ,, Dla uczniów i rodziców” znajdują się informacje dotyczące tematów zajęć z poszczególnych przedmiotów oraz sposobie ich realizacji.

Informacja dla rodziców i uczniów