W dniach od 22 do 27 września 2019 r. w Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Wieruszowie został przeprowadzony międzynarodowy projekt „Kropla drąży skałę” współfinansowany przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży w ramach programu „Eksperyment Wymiana”.
W jego realizacji uczestniczyli uczniowie i nauczyciele ze szkół w Straussfurcie w Niemczech, w Słobódce Rachnowskiej na Ukrainie oraz ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Wieruszowie.
Głównymi celami spotkania grup było pokazanie, jak ważną rolę w życiu człowieka pełni woda                       i uświadomienie uczniom konieczności ochrony środowiska naturalnego, poznanie kultury krajów, przełamywanie bariery językowej, umiejętność porozumiewania się w obcym języku.
Uczniowie pod kierunkiem nauczycieli przeprowadzili, metodą fizyko-chemiczną i bilogiczną badanie rzeki Prosny i opracowali wspólne wnioski.
Uczyli się rozpoznawać gatunki flory Wieruszowa, doskonalili umiejętność pracy w grupie podczas zajęć      w terenie i wspólnie opracowywali wnioski.
W ramach działań projektowych młodzież prezentowała w różnej formie zagadnienia związane z przyrodą.
Grupa polska przedstawiła prezentację multimedialną, która przybliżyła gościom problemy środowiskowe Polski.
Młodzież niemiecka opowiedziała o formach ochrony przyrody prowadzonych w ich szkole.
Delegacja ukraińska zaprezentowała wzruszający montaż taneczno-muzyczny pt. ,,Woda w przyrodzie”.
Ciekawą formą uzupełnienia wiedzy na temat znaczenia wody dla istnienia naszej planety było zwiedzenie Centrum Nauki i Wiedzy o Wodzie „Hydropolis” we Wrocławiu.

Ponadto uczestnicy projektu zaprezentowali w formie muzyczno-teatralnej tradycje i ciekawostki                  na temat swoich krajów.
Podczas tygodniowego pobytu uczniowie ze szkoły niemieckiej, ukraińskiej i polskiej brali również aktywny udział w wielu zajęciach integracyjnych. Uczestniczyli w rozgrywkach sportowych, zajęciach muzycznych, bawili się na dyskotece, obserwowali niebo nocą, rozpoznając np. Jowisza, relaksowali się    na basenie. Wolne chwile spędzali na wspólnych spacerach i rozmowach, dzięki czemu doskonalili swoje umiejętności językowe i zawierali przyjaźnie.

Projekt „Kropla drąży skałę” był dla uczestników bardzo wartościowym doświadczeniem. Dzięki niemu wszyscy mieli możliwość obcowania z przyrodą oraz dowiedzieli się bardzo wiele o Wieruszowie i jego okolicach. Przeprowadzone w nieszablonowy sposób lekcje geografii, biologii, chemii a nawet astronomii przyczyniły się do osiągnięcia celów projektu.
Podsumowując swój udział w projekcie, uczniowie stwierdzili, że ochrona środowiska jest zadaniem wszystkich narodów i tylko świadomość tego i właściwe zachowania ludzi mogą uratować naszą planetę przed zniszczeniem.
Organizatorzy i uczestnicy międzynarodowego spotkania młodzieży składają serdeczne podziękowania wszystkim instytucjom i osobom, które pomogły w przygotowaniu lub przeprowadzeniu działań projektowych.

 

Kropla drąży skałę