Na początku każdego roku szkolnego dzieci klas pierwszych poznają drogę do szkoły wraz ze znakami drogowymi i zasadami, które uczą, jak należy zachowywać się w pobliżu ulic.

W ramach edukacji w tym kierunku, 21 września 2017 r. uczniowie klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Wieruszowie uczestniczyli w spotkaniu z rzecznikiem policji w Wieruszowie – panem Damianem Pawlakiem, panią Pauliną Jany – pracownikiem Starostwa Powiatowego i panem Marcinem Błażejewskim – pracownikiem KRUS-u. Tematem spotkania było utrwalenie zasad ruchu drogowego. Pan Damian Pawlak przypomniał dzieciom podstawowe zasady, dotyczące zachowania się podczas przechodzenia przez jezdnię, jazdy rowerem po drodze i ścieżkach, poruszania się po ulicy i chodniku. Policjant omówił także przepisy, odnoszące się do przewożenia dzieci w samochodzie. Pan Marcin Błażejewski przedstawił prezentację pt. „Bezpieczeństwo dzieci na wsi”. Uczniowie otrzymali kamizelki i opaski odblaskowe, które służyć mają zwiększeniu ich bezpieczeństwa. Upominki zostały ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Wieruszowie.

Dzieci z dużym zainteresowaniem słuchały rad i wskazówek zaproszonych gości, dzieliły się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami.

Policjant w klasach pierwszych