Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Wieruszowie
w porozumieniu z Otwartą Pracownią Rozwijania Uzdolnień ASYMPTOTA informuje, że został odwołany konkurs „Powiatowe Potyczki Matematyczne”, który miał odbyć się 20 maja 2020 roku.
 
Jednocześnie zapraszamy do udziału w tym konkursie w następnym roku szkolnym.
 
POTYCZKI MATEMATYCZNE