W ramach projektu pn. „Zdrowe powietrze to jest to” współfinansowanego ze środków WFOŚiGW w Łodzi zorganizowano dla uczniów kl. I-III „powietrzne warsztaty ekologiczne”.

W czasie zabaw z powietrzem uczniowie poznali informacje z zakresu: Wiatr a żaglowce, Tlen a spalanie, Smog a zdrowie człowieka. Rozpoznawali jakość powietrza, doświadczyli siły wiatru, zobaczyli, jak ptaki wykorzystują prądy wznoszące. W wyniku doświadczeń dowiedzieli się, jak nad miastem powstaje smog.

Dzisiejsze zabawy z powietrzem uświadomiły dzieciakom jego potęgę i konieczność dbania o jego czystość.

Powietrzne warsztaty