4 września 2017 r. w Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Wieruszowie odbyła się inauguracja roku szkolnego 2017/2018. Dyrektor szkoły, pan Paweł Malik, serdecznie powitał gości: p. Waldemara Urbaniaka – naczelnika Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego w Wieruszowie, p. Adama Śpigla – przewodniczącego Rady Miejskiej, przewodniczącego Rady Rodziców – p. Janusza Owczarskiego, uczniów i ich rodziców, nauczycieli, pracowników. Szczególną uwagę poświęcił uczniom, którzy rozpoczynają naukę w szkole podstawowej. Przedstawił nowych nauczycieli, a także przekazał informacje dotyczące organizacji pracy szkoły w roku szkolnym 2017/2018. Życzył gimnazjalistom, uczniom klas pierwszych, czwartych i siódmych szkoły podstawowej wielu sukcesów w nowym roku szkolnym, zadowolenia, wytrwałości i radości ze zdobywania wiedzy. Następnie uczniowie udali się do sal lekcyjnych, gdzie spotkali się ze swoimi wychowawcami.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018