Inauguracja roku szkolnego 2019/2020

2 września 2019 r. o godzinie 900 w Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Wieruszowie odbyła się inauguracja roku szkolnego 2019/2020.

Po odśpiewaniu hymnu państwowego i szkolnego głos zabrał dyrektor – pan Paweł Malik, który przywitał uczniów, rodziców, grono pedagogiczne i pracowników szkoły Następnie pan dyrektor przedstawił nowych nauczycieli: wychowawczynię klasy I a – panią Marię Sikorę, wychowawczynię klasy I b – panią Marzenę Szymanek oraz panią Agnieszkę Marcinkowską – nauczycielkę języka angielskiego i księdza Pawła Kubiaka – katechetę.

Za wieloletnią pracę zostały nagrodzone pani Arleta Kielańska, pani Małgorzata Małys i pani Beata Nowak. Wszystkim uczniom, a szczególnie tym, którzy rozpoczęli naukę w naszej szkole, pan dyrektor i pan Jacek Górecki – przewodniczący Rady Rodziców, życzyli licznych sukcesów oraz wytrwałości w zdobywaniu wiedzy w ciągu całego roku szkolnego.

Po zakończeniu części oficjalnej wszyscy uczniowie udali się do sal lekcyjnych, gdzie spotkali się ze swoimi wychowawcami.

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020