Jak co roku, we wrześniu, nasza szkoła brała udział w akcji pn. „Sprzątanie Świata”. W tym dniu, każdy uczeń Szkoły Podstawowej nr 3, jak i dogasającego już gimnazjum, mógł przyczynić się do polepszenia stanu naszego środowiska. W tym celu, młodzież wraz z opiekunami, złapali za worki na śmieci i rękawiczki, aby zebrać odpadki i nieczystości na terenie placówki i w jej okolicach. To przerażające, jak wiele śmieci znaleziono tylko na tym obszarze, co oznacza, że nie dbamy należycie o własne otoczenie. Dlatego, zastanówmy się, każdy z osobna: Czy troszczę się odpowiednio o swoje środowisko?

 

Sprzątanie świata