Zakończenie roku szkolnego 2022 / 2023

w Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Wieruszowie

 

Czas pożegnań, życzeń i radości….

           

            Podczas zakończenia roku szkolnego dla klas I-III pani dyrektor Justyna Świeściak pożegnała księdza Pawła Kubiaka, życząc powodzenia w pełnieniu misji duszpasterskiej.

            W dalszej części uroczystości uśmiechy na twarzach zgromadzonych wywołały występy najmłodszych uczniów, którzy w ciekawej i pełnej radości części artystycznej zaprezentowali swe umiejętności wokalne i recytatorskie. Uczniowie otrzymali świadectwa promocyjne.

            Nieco później rozpoczęła się  uroczystość zakończenia roku szkolnego dla klas IV-VIII.

            Pani dyrektor, w swym przemówieniu pogratulowała wszystkim uczniom, którzy wyróżnili się w nauce i odnieśli sukcesy w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych.

            Zanim wychowawcy wręczyli nagrody uczniom wyróżniającym się w nauce i zachowaniu, pani dyrektor uroczyście przekazała, Hannie Maślance – uczennicy klasy VIII, Nagrodę Burmistrza Wieruszowa  za najwyższą średnią ocen i wzorowe zachowanie.

Kolejnymi nagrodami były: Nagroda Rady Pedagogicznej, którą otrzymała Marta Tomaszewska oraz Nagroda Dyrektora Szkoły dla Miłosza Radziejewskiego.

           

 

 

 

 

 

 

Prymusi szkoły otrzymali nagrody z rąk swoich wychowawców.

Wychowawcy klas VIII wręczyli swoim wychowankom nagrody i świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.

 Tegoroczni absolwenci przekazali sztandar szkoły  młodszym koleżankom i kolegom.

Przedstawiciele klas ósmych podziękowali nauczycielom za wieloletnie zaangażowanie  w nauczanie, wychowanie i opiekę.  W imieniu społeczności uczniowskiej, przedstawiciele klas siódmych pożegnali ósmoklasistów oraz wręczyli im upominki.

Głos zabrał, w imieniu Rady Rodziców,  pan Jacek Ajtner.  życząc wszystkim pomyślności.

Absolwenci zaprezentowali krótką część artystyczną, której pięknym akcentem był efektownie wykonany polonez.

 Wzruszeń dostarczyła prezentacja zdjęć ukazujących uczniów klas ósmych, ich dorastanie i udział w różnych szkolnych wydarzeniach.

Fotograficzna podróż w czasie była prezentem wychowawczyń: pani Małgorzaty Bedki -Dylak i pani Joanny Muchy.

            Pani dyrektor zakończyła uroczystość, kierując słowa do uczniów, rodziców i  nauczycieli, życząc powodzenia w następnym roku szkolnym, radości i wytrwałości w spełnianiu marzeń.

Swe wystąpienie pani dyrektor zakończyła informacją o rozpoczęciu wakacji, co zostało przyjęte  gromkimi brawami.         

RED. B.G.

Zakończenie roku szkolnego 2022 / 2023