Zapytanie ofertowe

„Kompleksowe zabezpieczenie służb ratownictwa medycznego basenów letnich napowierzchniowych w Wieruszowie przy ul. Warszawskiej 123a (teren Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Wieruszowie)”
Przedmiotem oferty jest świadczenie usługi ratownictwa medycznego wodnego związane
z zapewnieniem bezpieczeństwa osób kąpiących się na basenach odkrytych napowierzchniowych
w Wieruszowie przy ul. Warszawskiej 123a poprzez dyżury ratowników medycznych w okresie
23 czerwca – 31 sierpnia 2018 r. z możliwością przedłużenia, w godz. 10.00 – 20.00.
Cała treść zapytania ofertowego znajduje się w poniższym pliku.