Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Wieruszowie, w związku z poleceniem pana Waldemara Urbaniaka, unieważnia zapytanie ofertowe na „Kompleksową wymianę oświetlenia na energooszczędne w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Wieruszowie”.